Podcasts

De volgende podcasts zijn beschikbaar:

#6 De commerciële overheid: oneerlijk?
Overheden zijn actief op de markt. Hoe moeten we deze activiteiten reguleren? Ik spreek met mijn collega dr. Jasper Sluijs, universitair docent en onderzoeker (UU).  We spreken elkaar over zijn onderzoek naar de Wet Markt en Overheid, de algemeen belang bepaling, de hervorming van deze bepaling en bespreken de raakvlakken met het aanbestedingsrecht (uitgebreidere intro? Klik hier).

#6 Opdrachtgeverschap in de Nederlandse zorg: one size fits all?  
De inkoop van zorg door gemeenten blijft het nieuws halen. Budgettaire tekorten, geen ruimte voor maatwerk, en ook de aanbestedingsregels zouden zelfs knellen. Ik spreek met collega ing. Niels Uenk over dit thema o.b.v. zijn proefschrift over opdrachtgeverschap in het sociaal domein. (uitgebreidere intro? Klik hier)

#5 Burgerinitiatieven & het right to challenge: ruimte voor ongelijkheid?   
Hoe passen burgerinitiatieven en beleidsinitiatieven zoals het right to challenge binnen het aanbestedingsrecht? Ik spreek daarover met prof. Willemien den Ouden. Ze publiceerde een onderzoeksrapport over dit thema (samen met prof. Geerten Bogaart en mr. Esmee Driessen). We spreken elkaar over dit onderzoek en de weg voorwaarts. (uitgebreidere intro? klik hier)

#4 Woningcorporaties: aanbestedingsplichtig?
De Nederlandse woningcorporaties. Zijn ze aanbestedingsplichtig of niet? Deze discussie wordt al lange tijd gevoerd in het politieke debat en in de literatuur. Inmiddels heeft de Europese Commissie de eerste stappen gezet in een inbreukprocedure o.b.v. artikel 258 VWEU. Ik spreek met mr. Petra Heemskerk over het juridische kader en de toepassing o.b.v. de Woningwet 2015. (uitgebreidere intro? klik hier)

#3: De Staat binnen het Europees aanbestedingsrecht: deelbaar of niet?
Is de Staat als aanbestedende dienst deelbaar of juist niet deelbaar binnen het Europees Aanbestedingsrecht? Dat is de vraag die in deze podcast centraal staat. Er is veel discussie geweest over deze vraag in de literatuur en tijdens geschillen bij de Commissie van Aanbestedings- experts en de Rechtbank Den Haag. Vandaag spreek ik met Stephanie Hötte over dit onderwerp en proberen we de discussie inzichtelijk te maken en hopelijk weer wat verder te brengen. (uitgebreidere intro? klik hier)

#2 Wezenlijke wijziging: schieten op een bewegend doelwit?
In de tweede aflevering van Bestek spreek ik met mr. Erik Plas over de wezenlijke wijziging. We verkennen een paar vraagstukken die spelen bij dit leerstuk, die voortkomen uit zijn publicaties, en bediscussiëren een aantal voorlopige conclusies van zijn proefschrift onderzoek (uitgebreidere intro? klik hier)

#1 Levenscycluskosten: onbekend en onbemind?
In deze aflevering spreek ik met mr. Daan Versteeg over de juridische aspecten van circulair aanbesteden. Centraal staat het gunnen op levenscycluskosten, waar de pijnpunten liggen in het recht en wat er beter kan. Het vertrekpunt van het gesprek is zijn preadvies ‘Levenscyclus- kosten. De sleutel naar circulair werk?’ én het recente advies nr. 472 van de Commissie van Aanbestedingsexperts (uitgebreidere intro? klik hier)

#Trailer – Waarom een aanbestedingspodcast?
Een podcast over het aanbestedingsrecht. Het concept is simpel: elke aflevering een goed gesprek over onderzoek dat relevant is voor de aanbestedingswereld. In het kort: Bestek biedt ruimte voor discussie, Bestek maakt onderzoek toegankelijk en Bestek timmert aan het aanbestedingsimago. Luister de #Trailer voor de opzet van de podcast: klik hier.

Social media updates

  

Aanmelden voor Podcast Alerts