Over de Host

Bestek wordt gehost door mr. dr. Willem Janssen, Universitair Docent bij Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, tevens onderzoeker bij het PPRC en RENFORCE. Zijn onderzoek richt zich op de verbetering van het Europees en nationaal aanbestedingsrecht.

Aanbestedingsrechtelijk onderzoek
Willem is gepromoveerd op de invloed van het Europees aanbestedingsrecht op zelforganisatie door overheden (eerste reviews:
(Nederlands & Engels). In dit kader was hij ‘Visiting Scholar’ aan George Washington University te Washington D.C. Hij schrijft regelmatig over dit onderwerp in internationale en nationale publicaties en is co-auteur van “Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht”.

Onderwijs
In het onderwijs doceert hij aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en mededingingsrecht, en Europees recht. Daarnaast is hij coördinator van de UU Masterclass ‘Samenwerking tussen lokale en regionale overheden‘. 

Maatschappelijke impact
Hij maakt deel uit van het landelijk committee van het Traject ‘Beter Aanbesteden‘ van het ministerie van Economische Zaken, is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, en is columnist op Gemeente.nu over de relatie markt en overheid. In 2018 bracht de werkgroep ‘Clusteren’ onder zijn voorzitterschap advies uit aan de Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat, die alle aanbevelingen uit het advies overnam. In 2015 leidde zijn onderzoek met prof. E.R. Manunza tot kamervragen over de inbesteding van scandiensten door de overheid. Voorheen nam hij deel aan NEVI en NVvA commissies ter voorbereiding op de komst van de Europese aanbestedingsrichtlijnen uit 2014.

Hiervoor was hij kort werkzaam bij advocatenkantoren Boekel de Neree te Amsterdam en Lander & Rogers te Melbourne als professional support laywer.

Contact?

Een kijkje in de keuken van Bestek.

Social media updates

  

Aanmelden voor Podcast Alerts