Over Bestek

Dit is Bestek – de Aanbestedingspodcast.

Bestek biedt ruimte voor discussie
Bestek is niets meer en niets minder dan een goed gesprek. Recent gepubliceerd of lopend onderzoek vormen het startpunt van de discussie. Het onderzoek zelf, de beperkingen en het potentieel van de conclusies, en de implicaties voor de toekomst worden besproken. Zo wordt bijgedragen aan de gedachtevorming over oplossingen voor aanbestedingsrechtelijke uitdagingen.
Bestek maakt onderzoek toegankelijk
Onderzoeksresultaten komen vaak niet terecht op de plek waar ze de meeste impact kunnen hebben. De podcast probeert onderzoek toegankelijk te maken voor de aanbestedingswereld. Het is een aanzet voor een brede discussie met advocaten, publieke inkopers, overheidsjuristen, bestuurders, rechters, beleidsmakers en academici.

Bestek timmert aan het aanbestedingsimago
Bestek hoopt uiteindelijk bij te dragen aan het  verbeteren van het begrip van aanbestedingsrecht. Vaak worden de doelstellingen en regels van het aanbestedingsrecht niet volledig begrepen. Dit draagt bij aan een slecht imago van dit rechtsgebied in dit publieke opinie. In tijden van ‘fake news’ probeert Bestek daarom geïnformeerd vraagstukken te bediscussiëren.

Social media updates