#13 Subsidies en overheidsopdrachten: grijs gebied?

  • Waarom is het van belang om juridische instrumenten te onderscheiden?
  • Hoe onderscheiden we subsidies van overheidsopdrachten?
  • Wat leert het IBA-arrest ons over dit thema?
  • En: wat gaat toekomstig onderzoek over prijsvragen brengen?

Voor de organisatie van publieke taken beschikt de overheid over meerdere juridische instrumenten. Er kan o.a. gekozen worden voor een overheidsopdracht, een concessie, een vergunningenstelsel, een subsidie. Het juridische onderscheid tussen deze instrumenten is vaak niet duidelijk, en zorgt veelal voor problemen in de rechtspraktijk.

Ik spreek daarover met mr. Louise Verboeket, promovenda Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University. Ze schreef afgelopen jaar met prof. Jacobine van den Brink een noot met de titel ‘Subsidie of aanbesteding? Subsidie met uitvoeringsovereenkomst kan een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht zijn‘ in Administratiefrechtelijke Beslissingen over het IBA-arrest, en blijft de komende jaren onderzoek doen naar dit onderwerp. Tijd voor een podcast dus!

Vriendelijke groet,

mr. dr. Willem Janssen

Luister hier naar de aflevering:

– Spotify: https://lnkd.in/dP4B5kz
– Apple Podcasts / Itunes: https://lnkd.in/dt-n9E3
– Stitcher: https://lnkd.in/d55r5Z4
– Soundcloud: https://lnkd.in/d3wvZi7

Social media updates