#7 De commerciële overheid: oneerlijk?

  • Hoe reguleren we overheden die commercieel actief zijn op de markt?
  • Is dergelijk gedrag marktverstorend?
  • Wat zijn de raakvlakken met het aanbestedingsrecht?
  • Hoe toetst de rechter aan de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid?
  • Wat te doen met de ‘algemeen belang’ uitzondering en hoe zal het nieuwe juridische kader eruit gaan zien?

Overheden zijn actief op de markt. Gemeenten zijn actief met taallessen, en exploiteren campings en jachthavens. Het CBS voert commercieel statistisch werk uit. Staatsbosbeheer verkoopt hout en biomassa. Het Nederlands Forensisch instituut is actief op de markt met trainingen voor artsen en DNA onderzoek. De KvK biedt certificeringsdiensten voor rechtspersonen. Voorbeelden te over. Dergelijk gedrag kan markt verstorend werken, omdat de overheid bijvoorbeeld diepere zakken heeft dan ‘gewone’ marktpartijen. De vraag is of en hoe we dit soort marktgedrag moeten reguleren, zoals we dat nu bijvoorbeeld doen in Nederland met de Wet Markt en Overheid. Vaak wordt dit ook de aanbestedingscontext ingetrokken wegens discussies over inbesteden versus aanbesteden van taken, en omdat samenwerkingsverbanden op basis van artikelen 2.24a-2.24c Aanbestedingswet 2012 maximaal 20% van hun omzet op de markt mogen halen.

Vandaag spreek ik met mijn collega dr. Jasper Sluijs, universitair docent en onderzoeker, Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar oneerlijke concurrentie door de overheid en schreef de afgelopen maanden twee stukken ‘Commercial Divisions of Public Entities and the Limits of EU Competition Law’ (SSRN) en in M&M ‘Onderzoeksplicht of zorgvuldigheidsplicht bij de Wet Markt en Overheid? Het CBb verleent park-assist aan gemeenten’. We spreken elkaar vandaag over de Wet Markt en Overheid, de algemeen belang bepaling en de hervorming van deze bepaling, en gaan in op een paar raakvlakken met het aanbestedingsrecht.

Vriendelijke groet,

mr. dr. Willem Janssen

Luister hier naar de aflevering:

– Spotify: https://lnkd.in/dP4B5kz
– Apple Podcasts / Itunes: https://lnkd.in/dt-n9E3
– Stitcher: https://lnkd.in/d55r5Z4
– Soundcloud: https://lnkd.in/d3wvZi7

Social media updates