#6 Opdrachtgeverschap in de Nederlandse zorg: one size fits all?

  • Hoe is gedecentraliseerde zorg de afgelopen jaren ingekocht en wat kunnen we daarvan leren? 
  • Welke haken en ogen zitten er aan de verschillende opdrachtgeversmodellen in de zorg?
  • Moet zorg in algemene zin worden uitgezonderd van een aanbestedingsplicht?
  • Waar zit de ruimte om zorg goed in te kunnen kopen binnen het aanbestedingsrecht?
  • Wat te vinden van de ‘open-house’ jurisprudentie? 

De inkoop van zorg door gemeenten blijft het nieuws halen. Budgettaire tekorten, geen ruimte voor maatwerk, de aanbestedingsregels knellen, ik kan nog even doorgaan. Duidelijk mag zijn dat dergelijke discussies onderdeel zijn – of wellicht het gevolg – van grootschalige veranderingen in het Nederlandse zorglandschap sinds 2015. Sinds dat jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, en de ondersteuning aan volwassenen en ouderen met een ondersteuningsbehoefte. We hebben het dan over de decentralisaties d.m.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Veel van de zorg wordt dus door gemeenten ingekocht.

Op 6 september aanstaande hoopt ir. Niels Uenk, mijn collega bij het Public Procurement Research Centre, te promoveren aan de Universiteit Utrecht op dit onderwerp. Zijn onderzoek is getiteld ‘Commissioning of Social Care Services: Municipal commissioning approaches for social care services – evidence from a countrywide live experiment’. Zijn onderzoek bespreekt het thema opdrachtgeverschap in het sociaal domein vanuit drie perspectieven: bedrijfskundig (inkoopmanagement), juridisch (aanbestedingsrechtelijk) en bestuurskundig. Hij beschrijft de bewegingen in bestuurskundige literatuur rondom uitbesteden van publieke sociale diensten, hij analyseert de ruimte en verplichtingen bij uitbesteding van sociale diensten vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief, en hij analyseert gemeentelijke keuzes voor uitbesteding vanuit het bedrijfskundige theoretische kader. Zijn onderzoek is daarmee uitermate relevant voor de toekomst van de zorginkoop in Nederland. Tijd voor een podcast!

Vriendelijke groet,

mr. dr. Willem Janssen

Luister hier naar onze discussie:

Social media updates