#4 Woningcorporaties: aanbestedingsplichtig?

  • Zijn de Nederlandse woningcorporaties aanbestedingsplichtig?
  • Welke vormen van toezicht bevat de Woningwet 2015?
  • Wat betekent dat voor de vraag of er sprake is van toezicht op deze corporaties?
  • En wat doen we met het argument van de woningcorporaties dat aanbesteden zelf veel geld kost?

De Nederlandse woningcorporaties. Zijn ze aanbestedingsplichtig of niet? Deze discussie wordt al lange tijd gevoerd in het politieke debat en in de literatuur. Inmiddels heeft de Europese Commissie de eerste stappen gezet in een inbreukprocedure o.b.v. artikel 258 VWEU. De Commissie stelt dat de woningcorporaties vallen onder het begrip ‘publiekrechtelijke instelling’ (zie artikel 2 lid 4 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 1.1 Awet)  en stelt dat ze daarom aanbestedingsplichtig zijn. Er zijn al twee (!) aanmaningsbrieven, op 7 december 2017 en 1 februari 2019, verstuurd (dus nog geen ‘met redenen omkleed advies’). De Nederlandse regering blijft daarentegen volhouden dat er niet aan de criteria van het begrip ‘publiekrechtelijke instelling’ is voldaan, zoals o.a. blijkt uit de antwoorden aan de Tweede Kamer volgend op de eerste aanmaning (5 maart 2018).

Ik ga in discussie met mr. Petra Heemskerk over de mogelijke aanbestedingsplicht van deze corporaties. Ze is advocaat aanbestedingsrecht bij CMS. In oktober 2010 schreef ze in Tijdschrift Aanbestedingsrecht samen met Bram Braat (nu: advocaat bij Dentons Boekel) het artikel ‘Woningcorporaties zijn (niet) aanbestedingsplichtig’. Daarin kwamen zij tot de conclusie dat er toen geen sprake was van een aanbestedingsplicht. Een paar jaar verder woedt de discussie dus nog steeds, en hebben we ook een nieuwe Woningwet 2015. Vraag is of dit de uitkomst van de juridische discussie verandert of niet.

Met vriendelijke groet,

mr. dr. Willem Janssen

Luister hier:


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social media updates