#3: De Staat binnen het Europees aanbestedingsrecht: deelbaar of niet?

  • Is de Staat deelbaar binnen het Europees aanbestedingsrecht?
  • Moeten ministeries onderling daarom onderling diensten aanbesteden?
  • Wat te vinden van de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts (nr. 198 en 255)?
  • Moet de grammaticale benadering of de ‘rechtens onderscheid’ benadering de doorslag geven?
  • Hadden er prejudiciële vragen gesteld moeten worden in de zaak over de inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden bij de rechtbank Den Haag?

Is de Staat als aanbestedende dienst deelbaar of juist niet deelbaar binnen het Europees Aanbestedingsrecht? Dat is de hoofdvraag die in deze podcast centraal staat. De vraag die hierbij speelt is of de Staat gezien kan worden als één aanbestedende dienst of als meerdere aanbestedende diensten. Als er sprake is van één aanbestedende dienst dan kan er een beroep worden gedaan op zelfvoorziening, maar als ministeries aparte aanbestedende diensten zijn dan moeten de aanbestedingsregels nageleefd worden wanneer zij onderling diensten aan elkaar wensen te leveren (zie ook deze kort intro). Er is veel discussie geweest over deze kwestie in de Tweede Kamer, onder andere naar aanleiding van een PPRC onderzoek dat ik samen met prof. Elisabetta Manunza uitvoerde. De discussie werd daarvoor en daarna mede aangewakkerd door inbestedingsgeschillen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts en Rechtbank Den Haag.

Ik spreek met Stephanie Hötte en proberen we de discussie inzichtelijk te maken en wat verder te brengen. Ze is promovenda in het Europees Aanbestedingsrecht bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar publieke samenwerking en publiceerde recentelijk het artikel ‘The State as Contracting Authority—One Whole or a Cluster of Smaller Contracting Authorities? in Public Procurement Law Review. Een mooie publicatie die zich volledig baseert op de Nederlandse inbestedingen van schoonmaak en beveiligingsdiensten. Daaruit blijkt dat we het op bepaalde punten eens zijn. Echter, zij komt tot de conclusie dat de Staat niet deelbaar is, terwijl ik concludeerde in mijn proefschrift (hst 5) en eerder publicaties in JAAN en TA dat er voldoende reden is om te twijfelen aan die conclusie en dat er prejudiciële vragen gesteld moeten worden. Voldoende stof voor een podcast dus.

Met vriendelijke groet,

mr. dr. Willem Janssen

Luister hier:

Social media updates