#2 Wezenlijke wijziging: schieten op een bewegend doelwit?

  • Kan de codificatie van de Pressetext jurisprudentie in artikel 72 Richtlijn 2014/24/EU als een positieve ontwikkeling worden bestempeld?
  • Zijn herzieningsclausules het ultieme antwoord op de invloed van het aanbestedingsrecht op de uitvoeringsfase?
  • Zouden (wezenlijke) wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase transparant moeten worden gemaakt? Kan een Europees register daartoe uitkomst bieden?
  • Zou er bij een wezenlijke wijziging ruimte moeten zijn voor een andere remedie dan heraanbesteding of contract beëindiging?

In de tweede aflevering van Bestek spreek ik met mr. Erik Plas over het leerstuk van de wezenlijke wijziging. Erik is wetenschappelijk medewerker bij Infense Advocaten te Deventer en is daarnaast verbonden als buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden. Hij promoveert op dit onderwerp en heeft inmiddels al een paar artikelen over dit onderwerp gepubliceerd.

Na een aantal uitspraken van het Hof van Justitie, waaronder het beroemde Pressetext arrest, is dit thema sinds 2014 gecodificeerd in artikel 72 van de klassieke richtlijn. Dit artikel is weer geïmplementeerd in hst 2.5 Aanbestedingswet 2012.

De gedachte achter dit leerstuk is dat wezenlijke wijzigingen van een overheidsopdracht moeten leiden tot een her-aanbesteding of contract beëindiging. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een aanzienlijke verruiming van het toepassingsgebied van de opdracht of als dat tot een andere selectie van inschrijvingen had geleid. Soms is een her-aanbesteding daarentegen niet nodig, bijvoorbeeld als de wijziging is voorzien of als de waarde van de wijziging gering is.

In deze aflevering verkennen we een paar vraagstukken die spelen bij de wezenlijke wijziging, en bediscussiëren we een aantal voorlopige conclusies van zijn proefschrift onderzoek.

Met vriendelijke groet,

mr. dr. Willem Janssen

Luister hier naar deze aflevering:

Social media updates