#1 Levenscycluskosten: onbekend en onbemind?

  • Waarom zijn levenscycluskosten zo geschikt om circulaire oplossingen uit te vragen?
  • Hoe verhouden de wettelijke vereisten uit art. 2.115a Aanbestedingswet zich tot de onzekere berekening van externe milieukosten?
  • Verschilt de beoordeling van levenscycluskosten eigenlijk wel van de beoordeling van duurzaamheidscriteria?
  • En: wat zou er aangepast moeten worden in de wet?

In de eerste aflevering van Bestek ga ik in discussie met mr. Daan Versteeg over deze en andere vragen die spelen rondom de juridische aspecten van circulair aanbesteden. We spreken elkaar over gunnen over levenscycluskosten, waar de pijnpunten liggen in het recht en wat er beter kan. Het vertrekpunt van het gesprek is zijn preadvies ‘Levenscycluskosten. De sleutel naar circulair werk?’ én het recente advies nr. 472 van de Commissie van Aanbestedingsexperts, waarin voor het eerst levenscycluskosten onderwerp zijn van een geschil in Nederland.

Aanbestedingen als instrument

Onze discussie over levenscycluskosten past goed binnen de trend waarin aanbestedingen worden gebruikt om duurzaamheid in de markt te stimuleren. De overheid is dan een trendzetter doordat aanbestedingscriteria zo worden vormgegeven dat duurzame oplossingen kunnen winnen van opties die alleen op prijs concurreren. Gezien klimaatverandering en het belang van een gezonde leefomgeving is dat een logische keuze.

Hoe het juridisch vervolgens vorm te geven is echter geen makkelijke opgave. De afgelopen jaren, en zeker tijdens de hervorming van de aanbestedingsrichtlijnen, was er daarom een sterke roep om meer ruimte binnen het aanbestedingsrecht. In de huidige aanbestedingsrichtlijnen en sinds 2016 in de Aanbestedingswet opgenomen dit nu ook kan op basis van de Laagste prijs op basis van de levenscycluskosten (zie art. 2.114 t/m 2.115a Aanbestedingswet en art. 67 en 68 Richtlijn 2014/24/EU).

Met vriendelijke groet,

mr. dr. Willem Janssen

Luister hier de podcast:

Benieuwd naar jullie gedachten!

Social media updates