#16 Staatssteun & COVID-19: toekomstbestendig?

Hoe werkt de systematiek van het staatssteunrecht? Wat zijn de raakvlakken met het aanbestedingsrecht? Hoe heeft de EU Commissie gereageerd op de COVID-19 crisis? Is het Tijdelijke Steunkader toekomstbesteding? In […]

Recente podcasts

Social media updates